Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie24 jún 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - 24th Health Security Committee on COVID-19 outbreak