Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 júl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - 26th Health Security Committee on COVID-19 outbreak