Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie20 september 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - 33rd Health Security Committee on COVID-19 outbreak