Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie1 október 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - 35th Health Security Committee on COVID-19 outbreak