Skip to main content
Public Health
Meddelelse12 Oktober 2020Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Summary report - 36th Health Security Committee on COVID-19 outbreak