Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem12 oktobris 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary report - 36th Health Security Committee on COVID-19 outbreak