Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas20 lapkritis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary report - 39th Health Security Committee on COVID-19 outbreak