Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem20 novembris 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary report - 39th Health Security Committee on COVID-19 outbreak