Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie20 november 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - 39th Health Security Committee on COVID-19 outbreak