Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas7 gruodis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary report - 42nd Health Security Committee on COVID-19 outbreak