Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem7 decembris 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary report - 42nd Health Security Committee on COVID-19 outbreak