Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 december 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - 42nd Health Security Committee on COVID-19 outbreak