Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem2 jūnijs 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary report - Expert Group on Tobacco Policy established under Commission Decision C(2014) 3509 (30 March 2017)