Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie2 jún 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - Expert Group on Tobacco Policy established under Commission Decision C(2014) 3509 (30 March 2017)