Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem15 jūnijs 2010Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary report of the joint meeting of the Competent Authorities and Regulatory Committee on Tissues and Cells, 20-21 May 2010