Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15 jún 2010Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report of the joint meeting of the Competent Authorities and Regulatory Committee on Tissues and Cells, 20-21 May 2010