Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 január 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - Meeting of Competent authorities for blood and blood components (22-23 June 2017)