Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem2019. gada 20. februārisVeselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (17 January 2019)