Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas20 Rugpjūtis 2019Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (24 May 2019)