Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem20 augusts 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (24 May 2019)