Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie20 august 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (24 May 2019)