Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem16 jūlijs 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (09 June 2020)