Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 júl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (09 June 2020)