Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas22 gruodis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (19 November 2020)