Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem22 decembris 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (19 November 2020)