Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas27 balandis 2021Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (18 March 2021)