Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem27 aprīlis 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (18 March 2021)