Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 apríl 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (18 March 2021)