Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas24 Rugpjūtis 2021Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (30 June 2021)