Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie24 august 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (30 June 2021)