Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem16 oktobris 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (5 September 2019)