Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 október 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (5 September 2019)