Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem13 jūlijs 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Survey: Notified bodies' availability and capacity to carry out conformity assessments for COVID-19 essential devices