Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa13 lipiec 2020Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Survey: Notified bodies' availability and capacity to carry out conformity assessments for COVID-19 essential devices