Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie13 júl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Survey: Notified bodies' availability and capacity to carry out conformity assessments for COVID-19 essential devices