Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie13 november 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Tackling Antimicrobial Resistance - Series of workshops on the prevention and control of AMR launched in Madrid today!