Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie24 júl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Take a look at the dynamic infographic on risk assessment of the European Commission's Scientific Committees