Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie18 máj 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Targeted stakeholder consultation on duplicate marketing authorisations for biological medicinal products (18 May - 10 September 2018)