Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem10 aprīlis 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Training future-proof doctors for a digital society: How smart health is changing the profession of our doctors