Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 apríl 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Training future-proof doctors for a digital society: How smart health is changing the profession of our doctors