Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie20 október 2015Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance (Luxembourg, 22-23 October 2015)