Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie13 máj 2014Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance: Progress report