Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem15 janvāris 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Updated agenda and Draft Opinion - Hearing on Public procurement in healthcare systems (3 February 2021)