Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15 január 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Updated agenda and Draft Opinion - Hearing on Public procurement in healthcare systems (3 February 2021)