Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie2 júl 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Updated agenda containing the list of speakers - The way forward for HTA cooperation – the views of stakeholders (Brussels, 09 July 2018)