Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie12 október 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Updated agenda - Hearing on Facing the impact of post-COVID-19 condition on health systems (18 October 2022)