Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie1 december 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Updated - Guidance on the collection and transfusion of convalescent COVID-19 plasma