Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие30 март 2020Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Updated guidance on the management of clinical trials during the COVID-19 (coronavirus) pandemic