Skip to main content
Public Health
Meddelelse30 Marts 2020Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Updated guidance on the management of clinical trials during the COVID-19 (coronavirus) pandemic