Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie30 marec 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Updated guidance on the management of clinical trials during the COVID-19 (coronavirus) pandemic